W dniu 6 grudnia 2019 r. ( piątek) biuro nieczynne.
Pracownicy pełnią czynności związkowe poza siedzibą.

Przewodnicząca
Krystyna Kochan

Wrocław, dnia 28 listopada 2019 r.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23
Patriotyczny spektakl z okazji 11 listopada przedstawiła młodzież Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu.
Dziękuję nauczycielom za piękny scenariusz,
a uczniom za wzruszające wykonanie.
Poniżej kilka zdjęć.

Przewodnicząca
Krystyna Kochan

 

Dzień Edukacji Narodowej

Wszystkim nauczycielom, w podzięce za Waszą wytrwałą i przypłaconą wieloma poświęceniami służbę w imieniu edukacji dzieci, mierzoną ich sukcesami na dalszych ścieżkach życiowych, życzymy nieustających sukcesów zawodowych, niegasnącej determinacji w pełnieniu tej niezwykle ważnej misji, a także, przede wszystkim, radości z wykonywania tego tak istotnego zadania.

Przewodnicząca
Krystyna Kochan

SPOTKANIE INTEGRACYJNE CZŁONKÓW SOLIDARNOŚCI

Prezydium Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław- Krzyki,
zaprasza członków naszej organizacji do udziału w zabawie, która jest organizowania dnia 19.10.2019r. w Polskich Smakach, (obok NOT) ul. Piłsudskiego 74, od godz. 19.00 do godz. 2.00.
Na emaila wysłaliśmy szczegóły.
Przewodniczących Kół prosimy o zgłaszanie chętnych osób z Koła
na poniższe adresy emaliowe.
piotr.otrebski@solidarnosc.wroclaw.pl wojciech.boruta@solidarnosc.wroclaw.pl
Maksymalny termin zgłaszania chętnych do 4 października 2019r.
              Liczymy na Waszą obecność. Do zobaczenia na zabawie.
Przewodnicząca
                                                                              Krystyna Kochan

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność

Warszawa, 19 września 2019 r.

Komunikat
z obrad Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ocena dotychczasowych efektów rozmów z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim była wiodącym tematem obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”, które odbyły się 18 – 19 września w Warszawie.
Członkowie Prezydium wyrazili głębokie niezadowolenie z powodu opieszałości rządu w kwestii realizacji Porozumienia z 7 kwietnia br., tj. punktów: V i VI (Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej „papiery” i Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.). Wbrew zapowiedziom przedstawicieli rządu i MEN problem biurokracji nie został zlikwidowany. Prezydium KSOiW stanowczo podkreśla, że dotąd żadne akty wykonawcze nie zostały w tym zakresie przygotowane!
Zebrani omawiali także temat zmiany systemu wynagradzania, według którego wynagrodzenia nauczycieli powinny być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Wskazywali, że minęło już pięć miesięcy od podpisania Porozumienia „Solidarności” z rządem, a dotąd nie widać działań MEN w tym zakresie. Czytaj dalej Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

W dniu 30 sierpnia 2019 roku w Teatrze Muzycznym Capitol odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Otwarcia dokonał Prezydent miasta Wrocławia – Pan Jacek Sutryk. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, w tym Dyrektorzy Wrocławskich Szkół.
Podczas uroczystości zostały wręczone nominacje na funkcje Dyrektora. Inaugurację uświetnił występ aktorów Teatru Muzycznego. Życzenia na rozpoczynający się nowy rok szkolny, w imieniu Prezydenta Wrocławia, wszystkim pracownikom Oświaty złożył Pan Jarosław Delewski.
A nasza organizacja życzy Wszystkim Pracownikom Oświaty spokojnej pracy szkole, w klimacie współpracy i dialogu, niezależnie od przynależności i poglądów, gdyż dobre kształcenie było i jest naszym priorytetem.

Przewodnicząca
Krystyna Kochan