Festyn Rodzinny w SP nr 9

Wrocław. Dnia 10 czerwca 2019 r.
W dniu 8 czerwca 2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu zorganizowała Festyn Rodzinny, połączony z otwarciem upragnionego boiska szkolnego.
Uroczystego otwarcia boiska dokonał, były uczeń tej Szkoły, Pan Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.
Szkoła Podstawowa nr 9

Strajk 8 kwietnia 2019 r.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki na podstawie art. 20 ust.1 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174 t.j.), podjęła uchwałę nr 4/2019/KM o rozpoczęciu strajku 8 kwietnia 2019 r.