STANOWISKO W SPRAWIE LIKWIDOWANIA GIMNAZJÓW

STANOWISKO MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” POiW WROCŁAW – KRZYKI W SPRAWIE LIKWIDOWANIA GIMNAZJÓW.

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec pomysłu likwidacji gimnazjów.
Uważamy, że zapowiadana reforma szkolnictwa bez konsultacji ze środowiskiem oświatowym oraz bez sprawdzenia poziomu umiejętności wykształcenia naszych gimnazjalistów w stosunku do europejskich rówieśników nie ma podstaw merytorycznych. Czytaj dalej STANOWISKO W SPRAWIE LIKWIDOWANIA GIMNAZJÓW

Biuro

Biuro przyjmuje interesantów w godzinach

poniedziałek 0900 – 1300
wtorek 0900 – 1300
środa 1100 – 1600
czwartek 1000 – 1500
piątek 0800 – 1200

Telefonicznie można ustalić inne godz. spotkania.
Wszelkie nieobecności w wyznaczonych godzinach mogą być spowodowane obroną praw pracowniczych lub reprezentowaniem Komisji na zewnątrz. W takich przypadkach prosimy o kontakt na podane numery telefonów.