Życzenia Świąteczne

boze_narodzenie4Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.

Prezydium KM NSZZ „Solidarność”
POiW Wrocław-Krzyki