Spotkanie z Prawnikiem

Informuję, że w dniu 14 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1600 odbędzie się spotkanie z Panem Jerzym Płazą, który przedstawi obowiązujący stan prawny w zakresie emerytur nauczycieli i pracowników oświaty (emerytury, świadczenia kompensacyjne, pomostowe).

Spotkanie odbędzie się w budynku Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk,pl. Solidarności 1/3/5 w sali 105.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków związku.
Krystyna Kochan

Nieść radość dzieciom

W grudniu Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu już po raz piąty zorganizował Mikołajkowy Festiwal Piosenki i Wiersza Dzieci Niepełnosprawnych. W imprezie wzięły udział dzieci z kilkunastu integracyjnych placówek oświatowych. Część artystyczną uświetnili uczniowie szkoły muzycznej. Niewątpliwą atrakcją był św. Mikołaj i młodzież poprzebierana za bajkowe postacie. Zaproszono licznych oficjeli, a wśród nich przedstawicieli naszej organizacji związkowej. MOZ NSZZ „Solidarność” POiW Wrocław-Krzyki była współsponsorem nagród.

Festiwal_ZSE-A (15) Festiwal_ZSE-A (46) Festiwal_ZSE-A (123) Festiwal_ZSE-A (127)

KOMUNIKAT ZE SZKOLENIA

W dniach od 6 do 10 stycznia 2016 r. odbyło się szkolenie Przewodniczących Kół i członków Komisji Międzyzakładowej. Szkolenie prowadził Pan Sławomir Poświstak, prawnik z Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk z zakresu prawa pracy i prawa związkowego.

DEBATA O GIMNAZJACH

Wrocław, dnia 16 grudnia 2015r.

W dniu 14 grudnia 2015r. Pani Magdalena Synal, Dyrektor Gimnazjum nr 30 im. Polonii Francuskiej zorganizowała debatę poświęconą ogłoszonej przez rząd Rzeczpospolitej Polski propozycji likwidacji Gimnazjów.
Na debatę zaproszeni zostali posłowie z partii Prawo i Sprawiedliwość i Nowoczesnej. Na debatę przybyła jedynie, Pani Joanna Augustynowska – poseł Nowoczesnej, która spotkała się z uczniami Gimnazjów, absolwentami tych gimnazjów i uczniami Szkół Podstawowych. Uczestnikami spotkani byli również dyrektorzy w/w szkół, nauczyciele gimnazjów, przedstawiciele Sądu dla Nieletnich, komisariatu policji Wrocław – Krzyki, związku zawodowego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław – Krzyki. Wszyscy obecni na debacie wyrazili sprzeciw wobec likwidacji gimnazjów.
Podczas debaty przestawiono argumenty za utrzymaniem gimnazjów, jak również ich ewaluację od utworzenia i porażek do osiąganych dzisiaj sukcesów. Poruszono także problemy, z jakim spotykają się dzisiaj gimnazja, a które nie są obce szkołom na różnym poziomie kształcenia.
Uczestnicy debaty zwiedzili wystawę obrazującą osiągnięcia i sukcesy Gimnazjum nr 30 im. Polonii Francuskiej.
Debata miała na celu wyposażenie posłów w rzetelne argumenty przemawiające za utrzymaniem Gimnazjów.

Krystyna Kochan
Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” POiW Wrocław-Krzyki