Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
w podziękowaniu za trudną pracę
i wskazanie młodzieży właściwej w życiu drogi
wszystkim
PRACOWNIKOM OŚWIATY
życzymy dużo sukcesów zawodowych oraz osobistych,
satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości,
spełnienia marzeń i uśmiechu każdego dnia.kwiaty

W imieniu Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki

Krystyna Kochan, Przewodnicząca
MOZ NSZZ Solidarność POiW
Wrocław-Krzyki

UCHWAŁA Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

UCHWAŁA
Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ws. planu działań związanych ze zmianami w systemie oświaty

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjmuje plan działań niezbędnych do zagwarantowania interesów pracowniczych w związku z proponowaną reformą oświaty.

W tym celu upoważniamy Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania do rozpoczęcie negocjacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej, rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Dialogu Społecznego i Komisją Krajową NSZZ „ Solidarność”.

Załącznikiem do uchwały są propozycje konkretnych rozwiązań, w tym dotyczących programu osłonowego, uzgodnionych na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w dniu 28 września 2016 r.

W przypadku niepowodzenia rozmów podejmiemy akcję protestacyjną.

Ryszard Proksa
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN  w sprawie zmian w systemie oświatowym

Dwa dni po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady KSOIW w Warszawie – 30 września 2016 r. odbyło się w MEN pierwsze z planowanych spotkań negocjacyjnych w temacie zmian w systemie szkolnictwa. Minister edukacji Annie Zalewskiej przedstawione zostały postulaty Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W szczególności w zakresie zmian w prawie oświatowym, siatki godzin, koniecznych działań mających na celu obronę miejsc pracy oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania zapisów zmienionego art.42 Karty Nauczyciela.

Czytaj dalej Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN

Apel Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

A P E L
Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z planowaną reformą systemu oświaty

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność żąda od rządu i parlamentu RP:

  • zagwarantowanie środków finansowych niezbędnych do wdrożenia reformy, tak by nie odbyła się ona kosztem jednostek samorządu terytorialnego, a w konsekwencji  pracowników oświaty i uczniów,
  • objęcia pakietem osłonowym pracowników szkół i placówek oświatowych.

Ryszard Proksa
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność”

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z nadzwyczajnych obrad Rady KSOiW w Warszawie 28 września 2016 r.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjęła plan działań niezbędnych do zagwarantowania interesów pracowniczych w związku z proponowaną  reformą oświaty.   W przyjętym apelu Rada żąda od rządu i parlamentu RP  zagwarantowania  środków finansowych niezbędnych do  wdrożenia reformy i objęcia pakietem osłonowym pracowników szkół i placówek oświatowych.

Czytaj dalej Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność”