Winiki kontroli systemu szkolnictwa zawodowego w latach 2012-2015

Komunikat z posiedzenia Podkomisji stałej ds. kształcenia zawodowego 
i Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży
(9 lutego  2017 r.)
– informacja NIK o wynikach kontroli systemu szkolnictwa zawodowego w latach
2012-2015 oraz informacji o przebiegu i wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie w 2016 r.
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM) rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu szkolnictwa zawodowego wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej – szczegółowe informacje NIK i MEN znajdują się w załącznikach. Informację przedstawił wiceprezes NIK – Mieczysław Łuczak.
Celem kontroli NIK była ocena skuteczności systemu szkolnictwa zawodowego dla młodzieży. W wyniku przeprowadzonej w latach 2012-2015 kontroli wykazano niewystarczające przygotowanie samorządów powiatowych do zapewnienia prawidłowych warunków i infrastruktury do kształcenia zawodowego (40% skontrolowanych samorządów), wysoki stopień bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych (ponad 41%), brak korelacji pomiędzy oczekiwaniami rynku i pracodawców a osiąganym rezultatem programu kształcenia oraz brak należytej bazy dydaktycznej (1/3 skontrolowanych przypadków). Przedstawiono również informację o kosztach kształcenia zawodowego (ok. 7,5 mld złotych rocznie), z tego ok 96% jest finansowane z subwencji oświatowej. Zwrócono uwagę na znikomy udział sektora gospodarki (firm) zaangażowanego w finansowanie kształcenia zawodowego, co powinno stać się podstawą rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zwrócono uwagę na duże rozbieżności pomiędzy kosztami kształcenia jednego ucznia w zawodowych szkołach samorządowych (od 6,4-7,0 tyś. złotych), a w szkołach resortowych (18,5-24,4 tyś. złotych).

Czytaj dalej Winiki kontroli systemu szkolnictwa zawodowego w latach 2012-2015

Dyżury Prawnika

paragrafPORADY PRAWNE DLA CZŁONKÓW
NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ

Porad prawnych udziela prawnik Sławomir Poświstak w siedzibie MOZ NSZZ „Solidarność” POiW Wrocław-Krzyki przy ul. Ślężnej 2-24/6 (budynek Gimnazjum nr 17)
w godzinach: 1300-1500.

27.02.2017 r.
13.03.2017 r.
10.04.2017 r.
8.05.2017 r.
22.05.2017 r.
12.06.2017 r.
11.09.2017 r.
9.10.2017 r.
13.11.2017 r.
11.12.2017 r.

Członkowie NSZZ „Solidarność” chcący skorzystać z porad proszeni są
o zgłoszenia telefoniczne na nr 71 367-73-86.

UWAGA! Porad prawnych nie udziela się telefonicznie
Porad prawnych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa oświatowego można uzyskać również w siedzibie Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” pl. Solidarności 1/3/5