KILKANAŚCIE TYSIĘCY PRACOWNIKÓW DOSTANIE PODWYŻKI

Przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso podpisał Porozumienie ze skarbnikiem Miasta Marcinem Urbanem i sekretarzem Gminy Wrocław Włodzimierzem Patalasem ws. podwyższenia wynagrodzeń pracownikom jednostek miejskich, pracownikom placówek oświatowych niebędących nauczycielami, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz pracownikom Instytucji kultury. Podwyżka wynagrodzeń będzie wynosiła średnio 300 zł brutto na etat i będzie wprowadzona po nowelizacji budżetu przez radnych od września br. Obejmie ona około kilkanaście tysięcy pracowników.
Podczas podpisywania Porozumienia obecni byli dyrektorzy miejskich departamentów – Jacek Sutryk i Jarosław Delewski oraz skarbnik Regionu Jarosław Krauze.
jw

foto Janusz Wolniak

źródło: solidarność