Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność

Warszawa, 19 września 2019 r.

Komunikat
z obrad Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ocena dotychczasowych efektów rozmów z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim była wiodącym tematem obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”, które odbyły się 18 – 19 września w Warszawie.
Członkowie Prezydium wyrazili głębokie niezadowolenie z powodu opieszałości rządu w kwestii realizacji Porozumienia z 7 kwietnia br., tj. punktów: V i VI (Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej „papiery” i Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.). Wbrew zapowiedziom przedstawicieli rządu i MEN problem biurokracji nie został zlikwidowany. Prezydium KSOiW stanowczo podkreśla, że dotąd żadne akty wykonawcze nie zostały w tym zakresie przygotowane!
Zebrani omawiali także temat zmiany systemu wynagradzania, według którego wynagrodzenia nauczycieli powinny być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Wskazywali, że minęło już pięć miesięcy od podpisania Porozumienia „Solidarności” z rządem, a dotąd nie widać działań MEN w tym zakresie. Czytaj dalej Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność