Kontynuacja negocjacji..

Ostateczna treść porozumienia dotyczącego wynagrodzenia pracowników samorządowych w jednostkach podległych prezydentowi oraz spółkach miejskich, była przedmiotem rozmów podczas kolejnego spotkania reprezentantów międzyzakładowych i zakładowych organizacji związkowych z przedstawicielami miasta. Prawdopodobnie w styczniu, porozumienie zostanie zawarte.