ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE OŚWIATY

Podczas ostatniego grudniowego spotkania Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk życznia pracownikom oświaty przekazał przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso i szefowa struktury oświatowej Danuta Utrata.

Podczas zebrania przyjęto też szereg wewnątrzzwiązkowych projektów działań, które mają w konsekwencji promować “Solidarność” (filmy, ankiety, konta FB i inne). Ustalono też harmonogram kolejnych spotkań, najbliższe odbędzie się 10 stycznia. Do tego też czasu poproszono członków Związku o przesyłanie uwag do projektu uchwały programowej Sekcji. Ten dokument ma zostać przyjęty na WZD KSOiW, który odbędzie się 12-13 marca 2024 roku. Rada została też zapoznana z ostatnimi działaniami Sekcji Krajowej.

jw