KOMUNIKAT Z NEGOCJACJI PŁACOWYCH

Będzie podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2018 r.

I etap negocjacji. Wynegocjowana kwota to 10 mln złotych. Około 8,5 mln złotych przeznaczone będzie na podniesienie wynagrodzenia do poziomu minimalnego wynagrodzenia w danej kategorii zaszeregowania.
1,5 mln złotych przeznaczone będzie na podwyżkę wynagrodzeń i obejmie wszystkich pracowników administracji i obsługi. Jest to 34 zł brutto na etat.

II etap negocjacji rozpoczniemy już w lutym. Jego celem jest wynegocjowanie środków na znaczącą podwyżkę wynagrodzeń dla w/w grupy pracowników w II półroczu 2018 roku.

O godne wynagrodzenie dla nauczycieli również toczą się rozmowy.

Przewodnicząca
Krystyna Kochan