Rodzinny Festyn „Solidarności”

Z A P R O S Z E N I E!

W imieniu Zarządu Regionu Dolny Śląsk
NSZZ „Solidarność”, Komisja MOZ NSZZ
„Solidarność” POiW Wrocław – Krzyki
zaprasza wszystkich członków związku
„Solidarność
wraz z członkami rodziny, lub osobą
towarzyszącą do udziału
w
Rodzinnym Festynie „Solidarności”,
który odbędzie się po” Biegu Solidarności”
w dniu 8 września 2018r.
od godz.17:
00 do godz.24:
00
na terenie ogrodu Hotelu „Wodnik
we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 28.
Dla w/w osób wstęp wolny. Nasza
organizacja zapewnia dla tych osób talony na
kie
łbaskę, karkówkę i napój.
Gwarantujemy dobr
ą zabawę przy muzyce na
żywo, jeżeli przyniesiecie ze sobą dobry
humor i pozytywne emocje.

Ze związkowym pozdrowieniem
Krystyna Kochan