Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna NSZZ „Solidarność”
POiW Wrocław–Krzyki
KADENCJA 2014-2018
(5 osób)

Ludwika Gruszczyńska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Anna Grec Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Marek Gut Członek Komisji Rewizyjnej
Monika Waśniewska Członek Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Zatorska Członek Komisji Rewizyjnej