Kontakt

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław – Krzyki

ul. Ślężna 2-24/6
53-302 Wrocław
(budynek Gimnazjum nr 17)
tel/fax 71 367 73 86
moz102@vp.pl

Przewodnicząca
Krystyna Kochan – tel. 601 630 174

Wiceprzewodnicząca, Sekretarz
Małgorzata Rejdych-Martyniak – tel. 607 569 227

Wiceprzewodniczący
Piotr Drozd – tel. 601 638 063, pdrozd.wroc@solidarnosc.org.pl

Skarbnik
Rafał Busse – tel. 609 566 266, wykazy@gmail.com

Biuro przyjmuje interesantów w godzinach

poniedziałek 0900 – 1300
wtorek 0900 – 1300
środa 1100 – 1600
czwartek 1000 – 1500
piątek 0800 – 1200

Telefonicznie można ustalić inne godz. spotkania.
Wszelkie nieobecności w wyznaczonych godzinach mogą być spowodowane obroną praw pracowniczych lub reprezentowaniem Komisji na zewnątrz. W takich przypadkach prosimy o kontakt na podane numery telefonów.