Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów

Delegaci MOZ NSZZ „Solidarność”
POiW Wrocław–Krzyki
KADENCJA 2018-2023
(120 osoby)
 

Lp. Imię i nazwisko Zakład Pracy
1 Damuta Pilch-Kowalczyk Centrum Kształcenia Zawodowego
2 Piotr Drozd
3 Grzegorz Gałka Centrum Usług Informatycznych
4 Agnieszka Narojczyk
5 Agnieszka Kowalska
6 Katarzyna Kowalska-Hoppe Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
7 Maria Ruchlewicz
8 Wacław Falkowski Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13
9 Andrzej Karpiński
10 Maciej Boszkiewicz
11 Jacek Osuch
12 Anna Szymczak Fundacja Edukacji Międzynarodowej
13 Ewelina Skwarnik
14 Małgorzata Hajduk Technikum nr 18
15 Krystyna Oziewicz Koło Emerytów
16 Józef Bielecki
17 Urszula Merchelska
18 Anna Kaleta Liceum Ogólnokształcące nr IV
19 Piotr Otrębski Liceum Ogólnokształcące nr VIII
20 Elżbieta Remian Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
21 Agnieszka Radziejewska
22 Barbara Misiak
23 Monika Sokołowska Okręg Łączony
24 Małgorzata Pęczek
25 Małgorzata Kopij
26 Irena Winczura Przedszkole nr 12
27 Ludwika Gruszczyńska Przedszkole nr 35
28 Julian Pawlak Przedszkole nr 52
29 Natalia Błachut Przedszkole nr 56
30 Karolina Falińska-Krakowiak
31 Emilia  Bogacz Przedszkole nr 80
32 Milena Hajduk Przedszkole nr 108
33 Anna Omiecińska Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 11
34 Ola Lamorska
35 Mariola Gajek
36 Anna Barszczewska-Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 2
37 Karol Wolański Szkoła Podstawowa nr 9
38 Jolanta Sulicz
39 Magdalena Mączka
40 Barbara Kocowicz Szkoła Podstawowa nr 23
41 Iwona Michalska
42 Ewa Zapałowska-Gieranin Szkoła Podstawowa nr 30
43 Małgorzata Buś Szkoła Podstawowa nr 42
44 Agnieszka Wilk Szkoła Podstawowa nr 61
45 Lidia Gustaw
46 Katarzyna Koźlewicz Szkoła Podstawowa nr 64
47 Barbara Sołtys Szkoła Podstawowa nr 68
48 Elżbieta Brożek
49 Małgorzata Klarowicz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
50 Romualda Wojtuś
51 Elżbieta Żołyńska Szkoła Podstawowa nr 73
52 Beata Walczuk Szkoła Podstawowa nr 76
53 Ewa Golonka
54 Jolanta Staniszewska
55 Joanna Hendrysiak Szkoła Podstawowa nr 77
56 Agnieszka Partyka Szkoła Podstawowa nr 80
57 Anita Wiśniewska
58 Lidia Wodnik Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85
59 Teresa Nawrot
60 Małgorzata Rejdych-Martyniak Szkoła Podstawowa nr 90
61 Izabela Przepiórkiewicz
62 Dorota Wilczek Szkoła Podstawowa nr 93
63 Marzena Krzemień Szkoła Podstawowa nr 96
64 Anna Wiatrowska
65 Katarzyna Kucharska Szkoła Podstawowa nr 99
66 Magdalena Czubak
67 Daria Gajda
68 Ewa Supel Szkoła Podstawowa nr 101
69 Grzegorz Haręźlak Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich
70 Małgorzata Ząbek Technikum nr 15
71 Krzysztof Szydłowski Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
72 Wojciech Boruta Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
73 Piotr Arteniuk
74 Monika Waśniewska
75 Magdalena Łukasiewicz
76 Anna Kędzierska Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
77 Antonina Jakubek-Józefowska
78 Joanna Kruszelnicka Zakład Poprawczy w Sadowicach
79 Jan Białoskórski
80 Edyta Ruszel Zespół Placówek Oświatowych nr 3
81 Adam Kozub
82 Monika Majewska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
83 Aneta Hondowska
84 Beata Gałda Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
85 Dorota Szydłowska
86 Magdalena Janowicz
87 Laura Śnihur Zespół Szkolno Przedszkolny nr 17
88 Bożena Wasielewska
89 Anna Szczytkowska
90 Anna Dawid
91 Marzena Rotman
92 Aneta Czarnecka
93 Edyta Kołacz
94 Małgorzata Skrobot
95 Jarosław Krauze
96 Ewelina Dąbrowska Zespół Szkolno Przedszkolny nr 19
97 Iwona Oleszczuk
98 Małgorzata Grabowska-Drukier
99 Karol Iwanowski Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
100 Magdalena Samotiuk
101 Rafał Busse
102 Grażyna Mataczyńska Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
103 Barbara Birczyńska
104 Marek Szurmiński
105 Elżbieta Majewska-Cieśla Zespół Szkół Gastronomicznych
106 Grzegorz Dorobek Zespół Szkół Logistycznych
107 Antoni Winiarski
108 Krystyna Kochan Liceum Ogólnokształcące nr XIII
109 Eleonora Buszta Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych
110 Agnieszka Zatorska
111 Barbara Grell-Berezowska Zespół Szkół Zawodowych nr 5
112 Oktawian Sawicki Zespół Szkół nr 6