Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów

Delegaci MOZ NSZZ „Solidarność”
POiW Wrocław–Krzyki
KADENCJA 2018-2022
(120 osoby)
 

Damuta Pilch-Kowalczyk Centrum Kształcenia Praktycznego
Piotr Drozd
Grzegorz Gałka Centrum Usług Informatycznych
Agnieszka Narojczyk
Agnieszka Kowalska
Katarzyna Kowalska-Hoppe Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Maria Ruchlewicz
Wacław Falkowski Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13
Andrzej Karpiński
Maciej Boszkiewicz
Jacek Osuch
Anna Szymczak Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Ewelina Skwarnik
Maria Szczeciak Gimnazjum nr 3
Małgorzata Hajduk Gimnazjum nr 17
Krystyna Oziewicz Koło Emerytów
Józef Bielecki
Urszula Merchelska
Anna Kaleta Liceum Ogólnokształcące nr IV
Katarzyna Sawicka Liceum Ogólnokształcące nr VIII
Urszula Kościelny
Grażyna Krysiewicz
Piotr Otrębski
Elżbieta Remian Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Agnieszka Żmija
Barbara Misiak
Monika Sokołowska Okręg Łączony
Małgorzata Pęczek
Małgorzata Kopij
Irena Winczura Przedszkole nr 12
Ludwika Gruszczyńska Przedszkole nr 35
Jolanta Gągorowska Przedszkole nr 52
Julian Pawlak
Natalia Błachut Przedszkole nr 56
Karolina Falińska-Krakowiak
Emilia  Bogacz Przedszkole nr 80
Wiesława Przygodzka Przedszkole nr 107
Anna Klementowska Przedszkole nr 108
Anna Omiecińska Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 11
Ola Lamorska
Ewa Święcka
Mariola Gajek
Anna Barszczewska-Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 2
Karol Wolański Szkoła Podstawowa nr 9
Jolanta Sulicz
Magdalena Mączka
Renata Karaszewska Szkoła Podstawowa nr 4
Barbara Kocowicz Szkoła Podstawowa nr 23
Iwona Michalska
Ewa Zapałowska-Gieranin Szkoła Podstawowa nr 30
Małgorzata Buś Szkoła Podstawowa nr 42
Agnieszka Wilk Szkoła Podstawowa nr 61
Lidia Gustaw
Katarzyna Koźlewicz Szkoła Podstawowa nr 64
Barbara Sołtys Szkoła Podstawowa nr 68
Elżbieta Brożek
Małgorzata Klarowicz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
Romualda Wojtuś
Elżbieta Żołyńska Szkoła Podstawowa nr 73
Beata Walczuk Szkoła Podstawowa nr 76
Ewa Golonka
Magdalena Młochowska
Joanna Hendrysiak Szkoła Podstawowa nr 77
Agnieszka Partyka Szkoła Podstawowa nr 80
Anita Wiśniewska
Lidia Wodnik Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85
Teresa Nawrot
Małgorzata Rejdych-Martyniak Szkoła Podstawowa nr 90
Izabela Przepiórkiewicz
Dorota Wilczek Szkoła Podstawowa nr 93
Marzena Krzemień Szkoła Podstawowa nr 96
Anna Wiatrowska
Katarzyna Kucharska Szkoła Podstawowa nr 99
Magdalena Czubak
Daria Gajda
Oktawian Sawicki
Ewa Supel Szkoła Podstawowa nr 101
Grzegorz Haręźlak Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich
Małgorzata Ząbek Technikum nr 15
Krzysztof Szydłowski Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wojciech Boruta Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
Piotr Arteniuk
Monika Waśniewska
Magdalena Łukasiewicz
Anna Kędzierska Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Antonina Jakubek-Józefowska
Joanna Kruszelnicka Zakład Poprawczy w Sadowicach
Jan Białoskórski
Edyta Ruszel Zespół Placówek Oświatowych nr 3
Adam Kozub
Monika Majewska Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1
Aneta Hondowska
Beata Gałda Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
Bożena Lichosik
Laura Śnihur Zespół Szkolno Przedszkolny nr 17
Bożena Wasielewska
Anna Szczytkowska
Anna Dawid
Marzena Rotman
Aneta Czarnecka
Edyta Kołacz
Małgorzata Skrobot
Jarosław Krauze
Ewelina Dąbrowska Zespół Szkolno Przedszkolny nr 19
Iwona Oleszczuk
Małgorzata Grabowska-Drukier
Karol Iwanowski Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Magdalena Samotiuk
Rafał Busse
Grażyna Mataczyńska Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Barbara Birczyńska
Marek Szurmiński
Elżbieta Majewska-Cieśla Zespół Szkół Gastronomicznych
Grzegorz Dorobek Zespół Szkół Logistycznych
Antoni Winiarski
Krystyna Kochan Zespół Szkół nr 5
Anna Pandura
Eleonora Buszta Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych
Agnieszka Zatorska
Barbara Grell-Berezowska Zespół Szkół Zawodowych nr 5