Lista Delegatów na WZD Zarządu Regionu

Lista Delegatów na Walny Zjazd Delegatów
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
KADENCJA 2023-2028
Wojciech Boruta
Krystyna Kochan
Piotr Otrębski

Małgorzata Polańska