Lista Delegatów na WZD Zarządu Regionu

Lista Delegatów na Walny Zjazd Delegatów
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
KADENCJA 2018-2023
Wojciech Boruta
Piotr Drozd

Krystyna Kochan
Jarosław Krauze
Barbara Sołtys