Lista Delegatów na WZD Zarządu Regionu

Lista Delegatów na Walny Zjazd Delegatów
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
KADENCJA 2014-2018
(5 osób)
Piotr Drozd
Krystyna Kochan
Jarosław Krauze
Ola Lamorska
Jacek Osuch