Prezydium

Prezydium Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”
POiW Wrocław–Krzyki
KADENCJA 2018-2023
(12 osób)

Krystyna Kochan  Przewodnicząca
Małgorzata
Rejdych-Martyniak 
Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Polańska Sekretarz
Piotr Otrębski  Skarbnik
Wojciech Boruta Członek
Aneta Hondowska Członek
Anna Kaleta Członek
Agnieszka Kowalska Członek
Julian Pawlak Członek
Urszula Merchelska Członek
Barbara Misiak Członek
Barbara Sołtys Członek