Prezydium

Prezydium Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”
POiW Wrocław–Krzyki
KADENCJA 2023-2028
(10 osób)

Krystyna Kochan  Przewodnicząca
Piotr Otrębski  Wiceprzewodniczący, Skarbnik
Małgorzata Polańska Sekretarz
Małgorzata Rejdych-Martyniak Członek
Wojciech Boruta Członek
Anna Kaleta Członek
Agnieszka Kowalska Członek
Barbara Misiak Członek
Barbara Sołtys Członek
Krystyna Oziewicz Członek