Prezydium

Prezydium Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”
POiW Wrocław–Krzyki
KADENCJA 2014-2018
(10 osób)

Kochan Krystyna Przewodnicząca
Drozd Piotr Wiceprzewodniczący
Rejdych-Martyniak Małgorzata Wiceprzewodnicząca, Sekretarz
Busse Rafał Skarbnik
Białoskórski Jan Członek
Krauze Jarosław Członek
Lichosik Bożena Członek
Merchelska Urszula Członek
Osuch Jacek Członek
Polańska Małgorzata Członek