Przewodniczący Kół

Lista Przewodniczących Kół KM NSZZ „Solidarność”
POiW Wrocław – Krzyki
KADENCJA 2018-2023
 

Lp. Imię Nazwisko Zakład Pracy
1 Danuta Pilch-Kowalczyk Centrum Kształcenia Zawodowego
2 Agnieszka Kowalska Centrum Usług Informatycznych
3 Katarzyna Kowalska-Hoppe Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
4 Jacek Osuch Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13
5 Urszula Merchelska Koło Emerytów
6 Violetta Wirszyc Fundacja Edukacji Międzynarodowej
7 Małgorzata Hajduk Technikum nr 18
8 Anna Kaleta Liceum Ogólnokształcące nr IV
9 Piotr Otrębski Liceum Ogólnokształcące nr VIII
10 Barbara Misiak Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
11 Irena Winczura Przedszkole nr 12
12 Renata Kuczniak Przedszkole nr 35
13 Julian Pawlak Przedszkole nr 52
14 Karolina Falińska-Krakowiak Przedszkole nr 56
15 Emilia Bogacz Przedszkole nr 80
16 Milena Hajduk Przedszkole nr 108
17 Mariola Gajek Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 11
18 Anna Barszczewska-Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 2
19 Izabela Półgrabia Szkoła Podstawowa nr 9
20 Iwona Michalska Szkoła Podstawowa nr 23
21 Ewa Zapałowska-Gieranin Szkoła Podstawowa nr 30
22 Marek Hywel Szkoła Podstawowa nr 42
23 Lidia Gustaw Szkoła Podstawowa nr 61
24 Dominika Śmigielska Szkoła Podstawowa nr 64
25 Barbara Sołtys Szkoła Podstawowa nr 68
26 Romualda Wojtuś Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
27 Elżbieta Żołyńska Szkoła Podstawowa nr 73
28 Jolanta Staniszewska Szkoła Podstawowa nr 76
29 Joanna Hendrysiak Szkoła Podstawowa nr 77
30 Anita Wiśniewska Szkoła Podstawowa nr 80
31 Lidia Wodnik Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85
32 Maciej Chomicz Szkoła Podstawowa nr 90
33 Dorota Wilczek Szkoła Podstawowa nr 93
34 Anna Wiatrowska Szkoła Podstawowa nr 96
35 Daria Gajda Szkoła Podstawowa nr 99
36 Ewa Supel Szkoła Podstawowa nr 101
37 Dorota Waligóra Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich
38 Małgorzata Ząbek Technikum nr 15
39 Krzysztof Szydłowski Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
40 Mirosław Fiuk Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
41 Anna Kędzierska Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
42 Jan Białoskórski Zakład Poprawczy w Sadowicach
43 Adam Kozub Zespół Placówek Oświatowych nr 3
44 Aneta Hondowska Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1
45 Beata Gałda Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6
46 Małgorzata Skrobot Zespół Szkolno Przedszkolny nr 17
47 Małgorzata Grabowska-Drukier Zespół Szkolno Przedszkolny nr 19
48 Rafał Busse Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych
49 Bernadetta Kruk-Manasterska Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących
50 Elżbieta Majewska-Cieśla Zespół Szkół Gastronomicznych
51 Antoni Winiarski Zespół Szkół Logistycznych
52 Agnieszka Zatorska Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych
53 Barbara Grell-Berezowska Zespół Szkół Zawodowych nr 5
54 Oktawian Sawicki Zespół Szkół nr 6