Przewodniczący Kół

Lista Przewodniczących Kół KM NSZZ „Solidarność”
POiW Wrocław – Krzyki
KADENCJA 2014-2018

Anna Benedyk Centrum Kształcenia Praktycznego
Agnieszka Kowalska Centrum Usług Informatycznych
Maria Ruchlewicz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Jacek Osuch Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. nr 13
Dorota Rumianowska Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Małgorzata Hajduk Gimnazjum nr 17
Joanna Hendrysiak Gimnazjum nr 21
Małgorzata Rejdych-Martyniak Gimnazjum nr 25
Małgorzata Polańska Gimnazjum nr 3
Piotr Otrębski Gimnazjum nr 30
Jerzy Zakrzewski Gimnazjum nr 34
Dorota Waligóra Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich
Brygida Całus HANDICAP
Urszula Merchelska Koło Emerytów
Anna Kaleta Liceum Ogólnokształcące nr IV
Grażyna Krysiewicz Liceum Ogólnokształcące nr VIII
Barbara Misiak Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Wiesława Przygodzka Przedszkole nr 107
Anna Klementowska Przedszkole nr 108
Irena Winczura Przedszkole nr 12
Renata Kuczniak Przedszkole nr 35
Justyna Zygadło Przedszkole nr 52
Karolina Falińska Przedszkole nr 56
Emilia Bogacz Przedszkole nr 80
Ewa Święcka Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11
Anna Barszczewska-Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 2
Iwona Michalska Szkoła Podstawowa nr 23
Ewa Zapałowska-Gieranin Szkoła Podstawowa nr 30
Lidia Gustaw Szkoła Podstawowa nr 61
Barbara Sołtys Szkoła Podstawowa nr 68
Romualda Wojtuś Szkoła Podstawowa nr 72
Beata Jaroszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 73
Ewa Golonka Szkoła Podstawowa nr 76
Anita Wiśniewska Szkoła Podstawowa nr 80
Lidia Wodnik Szkoła Podstawowa nr 85
Izabela Półgrabia Szkoła Podstawowa nr 9
Izabela Przepiórkiewicz Szkoła Podstawowa nr 90
Danuta Czarnowska Szkoła Podstawowa nr 96
Daria Gajda Szkoła Podstawowa nr 99
Małgorzata Ząbek Technikum nr 15
Oktawian Sawicki Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119
Krzysztof Szydłowski Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wojciech Boruta Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
Anna Kędzierska Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Jan Białoskórski Zakład Poprawczy w Sadowicach
Małgorzata Buś Zespół Placówek Oświatowych nr 1
Adam Kozub Zespół Placówek Oświatowych nr 3
Małgorzata Skrobot Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17
Małgorzata Grabowska-Drukier Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19
Bożena Lichosik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
Rafał Busse Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Bernadetta Kruk-Manasterska Zespół Szkół Ekonomicznych
Elżbieta Majewska-Cieśla Zespół Szkół Gastronomicznych
Antoni Winiarski Zespół Szkół nr 23
Marek Szurmiński Zespół Szkół nr 4
Anna Pandura Zespół Szkół nr 5
Ewa Bury Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych
Barbara Grell-Berezowska Zespół Szkół Zawodowych nr 5