Przewodniczący Kół

Lista Przewodniczących Kół KM NSZZ „Solidarność”
POiW Wrocław – Krzyki
KADENCJA 2018-2022

Danuta Pilch-Kowalczyk Centrum Kształcenia Praktycznego
Agnieszka Kowalska Centrum Usług Informatycznych
Katarzyna Kowalska-Hoppe Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Jacek Osuch Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13
Urszula Merchelska Koło Emerytów
Violetta Wirszyc Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Małgorzata Polańska Gimnazjum nr 3
Małgorzata Hajduk Gimnazjum nr 17
Anna Kaleta Liceum Ogólnokształcące nr IV
Piotr Otrębski Liceum Ogólnokształcące nr VIII
Barbara Misiak Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Irena Winczura Przedszkole nr 12
Renata Kuczniak Przedszkole nr 35
Julian Pawlak Przedszkole nr 52
Karolina Falińska-Krakowiak Przedszkole nr 56
Emilia Bogacz Przedszkole nr 80
Wiesława Przygodzka Przedszkole nr 107
Anna Klementowska Przedszkole nr 108
Mariola Gajek Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 11
Anna Barszczewska-Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 2
Renata Karaszewska Szkoła Podstawowa nr 4
Izabela Półgrabia Szkoła Podstawowa nr 9
Iwona Michalska Szkoła Podstawowa nr 23
Ewa Zapałowska-Gieranin Szkoła Podstawowa nr 30
Małgorzata Buś Szkoła Podstawowa nr 42
Lidia Gustaw Szkoła Podstawowa nr 61
Katarzyna Koźlewicz Szkoła Podstawowa nr 64
Barbara Sołtys Szkoła Podstawowa nr 68
Romualda Wojtuś Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
Elżbieta Żołyńska Szkoła Podstawowa nr 73
Magdalena Młochowska Szkoła Podstawowa nr 76
Joanna Hendrysiak Szkoła Podstawowa nr 77
Anita Wiśniewska Szkoła Podstawowa nr 80
Lidia Wodnik Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85
Elżbieta Stec Szkoła Podstawowa nr 90
Dorota Wilczek Szkoła Podstawowa nr 93
Anna Wiatrowska Szkoła Podstawowa nr 96
Oktawian Sawicki Szkoła Podstawowa nr 99
Ewa Supel Szkoła Podstawowa nr 101
Dorota Waligóra Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich
Małgorzata Ząbek Technikum nr 15
Krzysztof Szydłowski Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Magdalena Łukasiewicz Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
Anna Kędzierska Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Jan Białoskórski Zakład Poprawczy w Sadowicach
Adam Kozub Zespół Placówek Oświatowych nr 3
Aneta Hondowska Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1
Bożena Lichosik Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6
Małgorzata Skrobot Zespół Szkolno Przedszkolny nr 17
Małgorzata Grabowska-Drukier Zespół Szkolno Przedszkolny nr 19
Rafał Busse Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych
Bernadetta Kruk-Manasterska Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących
Elżbieta Majewska-Cieśla Zespół Szkół Gastronomicznych
Antoni Winiarski Zespół Szkół Logistycznych
Anna Pandura Zespół Szkół nr 5
Agnieszka Zatorska Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych
Barbara Grell-Berezowska Zespół Szkół Zawodowych nr 5