Dane do faktury i nr konta

MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” POiW WROCŁAW – KRZYKI
ul. Ślężna 2-24/6
53-302 Wrocław
NIP 896-10-02-470

BZ WBK S.A. 5 Oddział we Wrocławiu
53 1090 2402 0000 0006 1000 0728

Drukuj