Delegaci do Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

Delegaci do Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
KADENCJA 2023-2028

Lp. Nazwisko : Imię: Nazwa zakładu pracy:
1 Boruta Wojciech WCOiW
2 Brożek Elżbieta SP 68
3 Hondowska Aneta ZSP nr 1
4 Karpiński Andrzej DSOSW 13
5 Kędzierska Anna WCRS
6 Kochan Krystyna LOXIII
7 Kowalska Agnieszka CUI
8 Kowalska-Hoppe Katarzyna DODN
9 Otrębski Piotr Technikum nr 18
10 Pilch-Kowalczyk Danuta CKZ
11 Polańska Małgorzata SP 96
12 Rejdych-Martyniak Małgorzata SP 90
13 Sołtys Barbara SP 68