Delegaci do Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

Delegaci do Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
KADENCJA 2014-2018
(18 osób)
Jan Białoskórski
Piotr Drozd
Ewa Golonka
Andrzej Karpiński
Krystyna Kochan
Edyta Kołacz
Jarosław Krauze
Katarzyna Krysztoforska
Barbara Misiak
Jacek Osuch
Julian Pawlak
Małgorzata Polańska
Małgorzata Rejdych-Martyniak
Barbara Sołtys
Ewa Święcka
Antoni Winiarski
Anita Wiśniewska
Katarzyna Zawadzka