Delegaci do Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

Delegaci do Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
KADENCJA 2018-2023
 

Lp. Imię Nazwisko
1 Jan  Białoskórski
2 Elżbieta  Brożek
3 Rafał  Busse
4 Piotr  Drozd
5 Małgorzata  Grabowska-Drukier
6 Anna  Kaleta
7 Andrzej Karpiński
8 Anna Kędzierska
9 Krystyna Kochan
10 Agnieszka  Narojczyk
11 Piotr  Otrębski
12 Małgorzata  Rejdych-Martyniak
13 Magdalena  Samotiuk
14 Barbara  Sołtys
15 Monika  Waśniewska
16 Antoni  Winiarski
17 Anita  Wiśniewska