Delegaci do Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

Delegaci do Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
KADENCJA 2018-2022
Jan Białoskórski
Elżbieta Brożek
Rafał Busse
Piotr Drozd
Małgorzata Grabowska-Drukier
Anna Kaleta

Andrzej Karpiński
Anna Kędzierska
Krystyna Kochan

Agnieszka Narojczyk
Piotr Otrębski
Małgorzata Rejdych-Martyniak
Magdalena Samotiuk
Barbara Sołtys
Ewa Święcka
Monika Waśniewska
Antoni Winiarski

Anita Wiśniewska