Galeria

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki